Karakterine Göre Sen Nasıl Bir Şirkette Çalışmalısın?

{“results”:{“xv8x1”:{“id”:”xv8x1″,”title”:”Seni geli\u015ftirebilecek bir \u015firkette!”,”image”:””,”imageId”:””,”desc”:”\r\n\r\nVerdi\u011fin cevaplara g\u00f6re sen \u00e7ok \u00e7al\u0131\u015fkan ve \u00e7ok azimli bir insans\u0131n. Yeter yapt\u0131\u011f\u0131n o eyleme inan. Gerisini bir \u015fekilde getirirsin. Bir yandan da asla yetinmeyen bir karakterin var. Bu bazen seni mutsuz da ediyor, ama sen kendini \u00e7ok iyi tan\u0131yorsun: M\u00fckemmelliyet\u00e7isin. Bu y\u00fczden kariyer plan\u0131nda s\u00fcrekli geli\u015fen ve senin geli\u015fmene yard\u0131mc\u0131 olacak…