Şirket Test

1. En temel soruyla başlayalım: Karakterinin en ön plana çıkan yönü şunlardan hangisi olabilir?…