Başarılı Çocuk Eşittir Sağlıklı Uyku

Eğitim kalitesi, müfredat, okul ve ev ortamı ile çocuklara özgü bireysel faktörler de dahil olmak üzere pek çok faktör, çocukların akademik performansına katkıda bulunur. Bir çocuğun performansı beklentilerin altında olduğunda, genellikle sebepleri belirlemek için değerlendirmeler yapılır. Birçok durumda, okul psikologları başarı ve yetenek testleri uygularlar.

muthis psikoloji uyku3 1 - Başarılı Çocuk Eşittir Sağlıklı Uyku

100 yıl öncesinin ilk IQ testi olan Binet Ölçekleri’nin amacı, özel eğitim gerektiren çocukları belirlemekti. Özellikle son on yirmi yıldaki eksikliklerine ve kullanımlarına yönelik birçok eleştiriye rağmen, bir çocuğun beklenen başarı seviyesinin, bireysel olarak uygulanan bir zeka testinden daha iyi bir göstergenin olmadığı görülmektedir.

Bu yazının odak noktası, çocuğun uykusunun çeşitli yönlerini bilişsel işlevleriyle ve okuldaki performanslarıyla ilişkilendiren son bilimsel bulguları paylaşmaktır. Son zamanlarda yayınlanan bir çalışma, farklı zeka düzeylerindeki çocuklar için uyku ve akademik başarı arasındaki ilişki incelendi. 10 yaşlarındaki 280 çocuk; uyku, uyku süresini ve uyku kalitesini ölçmek için bileklerinde giydikleri aktigraflarla yedi gece nesnel olarak değerlendirildi. Zeka ise Woodcock-Johnson 3 testinin kısa bir versiyonu ile değerlendirildi; ve başarı ölçütleri laboratuvar ekibi tarafından yönetilen bir okuma ve matematik testinden elde edildi. Analizler için kontrol edilen değişkenler yaş, cinsiyet, etnik köken, SES, ergenlik, vücut kütle indeksi, tek ebeveynlik durumu ve kronik hastalıktı. Hiçbir çocuğun belgelenmiş bir zihinsel engel veya uyku bozukluğu yoktu.

muthis psikoloji uyku2 1 - Başarılı Çocuk Eşittir Sağlıklı Uyku

Beklendiği gibi, grup genelinde zeka başarı ile güçlü bir pozitif korelasyon gösterdi. En ilginç sonuç, üstün zekalı çocuklar için uyku kalitesi ile başarı korelasyonunun daha düşük olmasıydı. Daha düşük zekalı çocuklarda ise zeka ve başarı arasındaki korelasyon, uyku ölçeğinde farklılık göstermedi.

Etkisi mütevazı boyutta ve replikasyona ihtiyaç duyuyor ancak üstün zekalı çocukların neredeyse her zaman daha düşük çocuklardan daha iyi performans gösterdiğini, ancak üstün zekalı çocukların zayıf uykularının onların tam akademik potansiyellerine ulaşmalarını engelleyebileceğini gösteriyor. Zeka faktörünün başarıyla korelasyonu diğer bütün faktörlerden daha yüksek. Bu bulgu geçen yüzyıl boyunca elde edilen verilerle örtüşüyor. Ancak, IQ genellikle akademik başarısındaki değişimin yaklaşık yarısını oluştursa da (paylaşılan varyans, korelasyon katsayısının ikiden çarpılarak hesaplanır), araştırmacıların hesaba katmaya çalıştığı çok fazla paylaşılmayan varyans vardır.

muthis psikoloji uyku1 1 - Başarılı Çocuk Eşittir Sağlıklı Uyku

Uykunun bu faktörlerden biri olduğu düşünülüyordu ve araştırma da gösterdi ki, kaliteli uyku uyuyamadıklarında üstün zekalı çocukların başarısı düşüyor. Bu da demek oluyor ki üstün zekalı çocuklar uyku kalitelerini geliştirerek kapasitelerini artırabilirler.

Yorum Gönder

Lütfen yorumunuzu giriniz.
İsminizi lütfen buraya giriniz